หน้าแรก เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา

 

TourSys Asia ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ท่องเที่ยว บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ระบบทัวร์ซิส เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภายในสำหรับกิจการนำเที่ยว รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบจองทัวร์ โรงแรม แพคเก็จผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งแบบ B2C/B2B โดยรองรับกิจการต่างๆ ดังนี้

• ธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agency, OTA, Tour Operator, Ground Handling, DMC, Diving, Boat Charter)
• ธุรกิจโรงแรม (Counter Tour, Spa, Transfer)
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Condo / Apartment/ Villa for rent)

Our Inspiration

จุดเริ่มต้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้แบรนด์ TourSys มีเป้าหมายหลักในการคิดค้นซอฟต์แวร์ท่องเที่ยวที่มี คุณภาพในระดับสากล เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการภายใน เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งแขันให้กับผู้ประกอบการ โดยเริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อการขยายตัวในภาคอุตสากรรมท่องเท่ียว ในระดับประเทศ และภูมิภาค โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของตลาดท่องเที่ยว แนวโน้มในการซื้อบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบกับความท้าทายขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีชื่อเสียง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ขนาดเล็กถึงกลาง การปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรจึงมีความสำคัญมากขึ้น

Our Code of Ethics

TourSys ได้สร้างมาตรฐานด้าน “การรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว” โดยการันตีคุณภาพการผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 29110 เราให้ความสำคัญกับความมีเสถียรภาพของซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า

เรามุ่นเน้นการพัฒนาระบบ TourSys ที่ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน และพัฒนาต่อยอดฟังก์ชั่นให้ครบทุกความต้องการของกิจการนำเที่ยว และมีแพคเก็จการใช้งานที่เหมาะสมต่อขนาดของบริษัททัวร์

จึงมั่นใจได้ว่า หากท่านมอบหมายความไว้วางใจใช้บริการระบบทัวร์ซิส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานทัวร์ของท่าน องค์กรท่านจะได้ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร ยกระดับการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค 4.0 อย่างแท้จริง

 

Our Team

ทัวร์ซิส องค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่ มีการบริหารการจัดการแบบแนวราบ ( Flat Managment + Agile) เน้นการทำงานเป็นทีม มีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนา และฝ่ายงานบริการลูกค้าซึ่งทำให้กำแพงระหว่างการทำงานน้อยลง และมีความยืดหยุ่นสูง มีรูปแบบที่คล่องตัวสูง คิดเร็ว ทำเร็ว และใช้เวลาสั้นๆ ในการปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีการร้องขอจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้อย่างสม่ำเสมอ

 

Toursys Team 2018

 

 

องค์กรสนับสนุน

การพัฒนาระบบทัวร์ซิส ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยต่างๆ มากมาย เป็นแรงผลักดันสำคัญใน การดำเนินงานของทัวร์ซิส เอเชีย โดยยึดเป้าหมายหลักในผลิตซอฟต์แวร์คุณภาพสำหรับธุรกิจท่อง เที่ยวยุคดิจิตอล ที่มีความเหมาะสมและรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

 

 

ทัวร์ซิส ได้รับโอกาส และการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกเอเปคในการเข้าร่วมกิจกรรม APEC O2O Initiative / Unleash the Potential of SMEs through Digital Transformation for a Shared Future ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเซีย 26 เมษายน 2018

หน่วยงาน APEC มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมกิจการขนาด เล็กของประเทศสมาชิก พร้อมทุนสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับภาคธุรกิจ SMEs หรือ Start up ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ networking / business matching

ทัวร์ซิส ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ใน รูปแบบทุนต่อยอดพัฒนา วัจัยแพลตฟอร์ม B2B สำหรับผู้ ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็น “Innovation Nation”

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ให้การสนับสนุน ทัวร์ซิส ผ่านโครงการ SUCCESS ในช่วงปี 2016-2018 โดยเปิดโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึก และยังได้พบที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด คอยให้คำแนะนำและวางแผนการทำงานไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การทำงานของผู้ใช้ และส่งเสิรมธุรกิจไอทีไทยให้มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิิจิทัล มอบทุนสนับสนุนสำหรับผู้ ประกอบการท่องเที่ยว SME ในการยกระดับประสิทธิภาพการ ดำเนินธุรกิจ Operational เช่น บัญชี, ระบบการขาย, ระบบ การจอง เป็นต้นโดยส่งเสริมในรูปแบบคูปองส่วนลดสำหรับค่า เช่าใช้บริการระบบ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC: Business Incubation Center) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยโครงการ Success  เป็นโครงการสำหรับผู้บริหารกิจการซอฟต์แวร์และไอที เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เรียนลัดจากผู้ประสบความสำเร็จ และได้รับสิทธิบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจซอฟต์แวร์ /ดิจิตัล

 

 

ติดต่อเรา

79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Email: support@toursys.asia

    Line: @toursys

    Whatsapp  +66 894740065

 

Follow us on Facebook

to-top