หน้าแรก ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส สําหรับธุรกิจจัดนําเที่ยว

 

TourSys for Tour Operator
ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส สําหรับธุรกิจจัดนําเที่ยว

 

ทัวร์ซิส เทคโนโลยีเป็นช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า โดยความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนำเที่ยวคือการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า/คู่ค้า สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในยุคที่สังคมมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนั้น การเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลกลางได้จากทุกที่แบบเรียลไทม์ ลดภาวะตึงเครียดของพนักงานในการทำงานล่วงเวลา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน ในการทุ่มเทเวลาเพื่อให้บริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

 

Tour Operator Features 2018

 

Online / Offline bookings management

Reservations Management ( Hotel / Transfer / Tour / Ticket/ Golf / Restaurant)

Activities Booking

Central Reservation System

Pick up list / Job Order Management

Custom Packages

Rates Tiers Management

Itinerary Creation

Price / Margin Management

Quote Management

Vendor/Suppliers Management

Partner / Agency Management

Strong Reporting for accounting, sales and operations.

Transactional accounting to track your payables and receivables.

 

 

Software Features

 

Toursys is empowered with daily operation tools which maximizes operational efficiency. It is made to construct collaborative working environment so that there will be no more duplications and simple human errors / mistakes.

 

 

Dashboard Summary สรุปการจองย้อนหลัง 7 วัน

Tour Management ระบบบริหารโปรแกรมทัวร์ต่าง ๆ

Booking Management ระบบบริหารการจองทัวร์

Transfer Management ระบบบริหารการจัดส่งลูกค้า

Customer Management ระบบบริหารและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

Accounting Management ระบบบริหารงานบัญชี

Rate & Availability Management ระบบบริหารราคาและจำนวนที่นั่งว่าง

Report Management ระบบบริหารและสรุปรายงานต่าง ๆ

Agent Management ระบบบริหารบริษัทตัวแทนจำหน่าย

Setting Management ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้งาน

 

 

 

ติดต่อเรา

บริษัท ทัวร์ซิส เอเชีย จำกัด
79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Fax: +66 76 680 312

    Email: info@toursys.asia

 

Follow us on Facebook

to-top